Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

Van studieloopbaancoaching naar professionele identiteit

Elke student bij Hogeschool Rotterdam krijgt een studieloopbaancoach, die met de student samen zijn studievoortgang bewaakt. In 2015 hebben studenten in de Medezeggenschapsraad de effectiviteit van studieloopbaancoaching (slc) op de agenda gezet: het werd niet ervaren als nuttig. Als studenten hun studiepunten gehaald hebben, is er geen gespreksonderwerp meer. Of wel? “Integendeel,” zegt Annemiek Grootendorst, adviseur ontwikkeling Professionele ...

Inclusive intercultural classroom: docenten in een practical learning community (English subs)

In 2016 is bij het Instituut Rotterdam Business School (RBS) de eerste jaargang van ‘The inclusive intercultural classroom’ van start gegaan. Twaalf docenten participeerden een jaar lang in een leerwerkgemeenschap, oftewel een ‘Practical Learning Community’. Wat zijn hun ervaringen?

Saskia Best: ‘Internationaliseren doe je niet alleen over de grens’

‘Shanghai!’ is de spontane reactie van een docent op Wijnhaven 107, als hij hoort dat er een interview met Saskia Best verschijnt. Internationalisering is haar ‘kindje’ en ze staat bekend om haar uitwisselingsprogramma’s en internationale minor. Maar internationalisering is meer dan studenten twee weken naar Shanghai sturen, maakt Saskia duidelijk: ‘Het begint met een mindset.’

‘Pedagogiek leeft bij docenten, maar op individueel niveau’

Onlangs publiceerden we een interview met de oprichters van het Pedagogisch Pact, een collectief van hogeschooldocenten dat zich bezighoudt met pedagogiek in het onderwijs. Monique van den Heuvel en Gijs Verbeek constateren dat docenten zichzelf wel de vraag stellen ‘hoe geef ik onderwijs', maar nog niet de vragen ‘waarom’ of ‘waartoe’ en 'wie wil ik zijn als docent?’ Lector Versterking Beroepsonderwijs Ellen Klatter reageert op de uitspraken.

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.