Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

Roel Huysmans, coördinator Taalbeleid: “Taalbeleid vraagt om visie en lange adem”

Een hogeschoolbreed taalbeleid, hoe breng je dat tot stand? Allereerst met een lange adem, blijkt uit het verhaal van Roel Huysmans. Als coördinator Taalbeleid van Hogeschool Rotterdam is hij nauw betrokken bij de activiteiten om het taalniveau van studenten te verhogen. Veel studenten worstelen met het schrijven van een onderzoeksverslag of scriptie. Ze hebben vaak geen idee hoe ze een stuk schrijven vanuit de lezer of wat een beschouwing eigenl...

Leerlijn Persoonlijke Identiteit: Jezelf leren kennen en als student serieus worden genomen

Om te ontdekken wat Persoonlijke Identiteit (PI) betekent voor onze studenten, interviewde docent Annemiek Grootendorst twee studenten. Christel en Fenne, beide tweedejaars Bouwkunde, volgden de Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling (LPO (een andere benaming voor Persoonlijke Identiteit)) en vertellen in deze video over hun positieve ervaringen. Hoe reflecteren hen op weg hielp om completer te worden. Hoe ze onvermoede talenten bij zichzelf ontdekte...

Student Clayton Mathilda over taalgebruik: “Trek één lijn over wat taalkundig klopt”

Omslachtig taalgebruik, lidwoordverwarring en verkeerde woordvolgorde: Clayton Mathilda ziet feilloos waar zijn Antilliaanse medestudenten mee worstelen. Als peercoach helpt hij andere studenten bij taal en andere kwesties. Zijn belangrijkste tip aan vakdocenten: trek één lijn over wat taalkundig juist is en wat niet. ‘Aangezien dat…’ schreef Clayton laatst in zijn stageverslag. Zijn stagebegeleider keurde die woordkeuze goed. Maar zijn vakdocent...

Dichter op de praktijk kun je haast niet komen

Hogeschool Rotterdam en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) hebben de handen ineen geslagen om studenten Social Work klaar te stomen om als een goede professional na hun studie aan de slag gaan. Onderwijs, onderzoek en praktijk staan hierbij centraal. Overigens hebben niet alleen studenten baat bij deze intensieve samenwerking. Docenten en praktijkbegeleiders gaan ook kennis en expertise uitwisselen. Wat houdt deze samenwerking precies in?...

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.