Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

“Studenten verschillen niet zoveel van elkaar als ze denken“

In het tweejaarlijkse onderzoek onder eerstejaarsstudenten over hoe zij de eerste honderd dagen van hun studie ervaren, bleek de opleiding Social Work hoog te scoren op diverse thema’s. Vooral de goede score op het gebied van binding viel op. Claudia Gomes, die het onderzoek deed, ging in gesprek met Maureen Tijtel om te ontdekken hoe ze dat bij Social Work voor elkaar hebben gekregen. Dit jaar focussen we ons met het onderzoek op binding. Social...

Docenten geven gezamenlijke schrijflessen: schrijfopdracht maakt taal voor studenten heel relevant

Marc van Herwaarden (docent management en communicatievaardigheden) en Erlijn Boersma (docent Nederlands voor TE&OO) verzorgen gezamenlijk lessen aan studenten van de opleiding Automotive. Door schrijfvaardigheden direct te koppelen aan een onderzoeksopdracht voor hun technische opleiding zien studenten het belang in van goed gebruik van taal. Marc van Herwaarden begon dit studiejaar als docent Management & communication skills bij de opl...

“Het studieplezier van hoogbegaafde studenten moet omhoog”

Ze vermoedt dat er minimaal een paar honderd studenten op Hogeschool Rotterdam zitten die hoogbegaafd zijn. Terwijl vaak juist de gedachte is: die zullen wel op de TU Delft ofzo rondlopen. Maar alleen al op de Pabo van de hogeschool vond Amber Damen vijftien hoogbegaafden voor haar onderzoek naar de opleidingsbehoefte van deze groep. Hoogbegaafden verdienen stuk voor stuk goede begeleiding, vindt de kerndocent van het Instituut voor Lerarenopleid...

Roel Huysmans, coördinator Taalbeleid: “Taalbeleid vraagt om visie en lange adem”

Een hogeschoolbreed taalbeleid, hoe breng je dat tot stand? Allereerst met een lange adem, blijkt uit het verhaal van Roel Huysmans. Als coördinator Taalbeleid van Hogeschool Rotterdam is hij nauw betrokken bij de activiteiten om het taalniveau van studenten te verhogen. Veel studenten worstelen met het schrijven van een onderzoeksverslag of scriptie. Ze hebben vaak geen idee hoe ze een stuk schrijven vanuit de lezer of wat een beschouwing eigenl...

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.