Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

“Je ontdekt meteen hoe je voor de klas zal staan”

Tijdens de matchingsdag van de Pabo maken aankomende studenten niet alleen kennis met de manier van opleiden van Hogeschool Rotterdam, maar komen ze meteen in aanraking met het beroep door een bezoek aan een basisschool. De dag wordt verzorgd door peercoaches die het dagprogramma hebben ontwikkeld. Zij zijn die dag vraagbaak en ervaringsdeskundige en introduceren zo de aankomende studenten in de wereld van basisschoolleerkracht. Bijzonder is dat ...

Je onderzoek voortzetten dankzij een postdoc. Wat komt daarbij kijken?

Natuurlijk krijgt onderwijs de meeste aandacht binnen Hogeschool Rotterdam, maar onderzoek is een belangrijke poot en flink aan het groeien. Promoveren met een voucher kun je al een geruime tijd binnen de hogeschool en nu zijn er ook postdocs waarmee reeds gepromoveerde docenten nog twee jaar hun onderzoek kunnen voortzetten. Dit jaar startte de eerste generatie postdocs. Wat zijn de eerste ervaringen? Anne Marike Lokhorst, beleidsadviseur onderz...

Flexibel en blended onderwijs bij deeltijd Lerarenopleidingen Talen

Deeltijdstudenten hebben meestal een compleet ander profiel dan voltijdstudenten bij dezelfde opleiding. En ook onder deeltijdstudenten zijn grote verschillen in werkervaring, thuissituatie of voorkennis. De pluriforme populatie studenten was één van de aanleidingen om het deeltijdonderwijs van de Lerarenopleidingen talen (Frans, Nederlands, Engels en Duits) te flexibiliseren. Bekijk de video waarin Janneke Louwerse, David Marler en Marcel du Cha...

Docenten na leertraject Verdiepende Pedagogiek: “We zijn nu bewust bekwaam”

Pedagogiek in het hoger onderwijs staat sinds enkele jaren weer volop in de belangstelling. Er is behoefte meer te leren over pedagogiek en er meer mee te doen in de praktijk. Voor docenten met intrinsieke interesse voor pedagogiek is inzicht in en bewustwording van hun gedrag meer dan welkom. Ook zou er meer erkenning kunnen komen voor het belang van pedagogische vaardigheden. Inmiddels heeft een eerste leertraject Verdiepende Pedagogiek plaatsg...

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.