Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

Hoe studenten leren is leidend voor opzet curriculum

"De onderwijsvernieuwing bij IPO en COM is een mooi voorbeeld van de ondersteunende rol die verschillende diensten hebben gespeeld.”

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.