Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

‘LabAcademy is ons alternatief voor een Kenniscentrum’

De eerste onderzoeksprojecten met partners uit het werkveld zetten ze in 2012 op. Inmiddels organiseert LabAcademy ook lezingen buiten lestijden, die door studenten beter bezocht worden dan het gemiddelde college. Eric Kamst, hoofddocent bij Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (BML), gaf pas vorig jaar een naam aan zijn ‘kindje’ en dat bleek een gouden zet. ‘We organiseren onszelf steeds beter. Maar het is veel vrijwilligerswerk.’

‘Onderwijs is ingrijpen in het leven van een ander. Verdiep je hierin’

Monique van den Heuvel en Gijs Verbeek zijn initiatiefnemers van het Pedagogisch Pact. Een netwerk, opgericht in 2015, van collega-docenten van Hogeschool Rotterdam met passie voor het docentenvak, en in het bijzonder de pedagogiek. Het pact organiseert bijeenkomsten waarin de pedagogische dimensie van het onderwijs centraal staat. Want, “die dimensie van ons werk heeft naar ons idee te lang op de achterbank gezeten, en wij zijn voornemens dit te...

‘Betrek jij een student die te laat komt nog bij je les?’

Behandel je studenten die een laag cijfer halen anders dan studenten die hoog scoren? Laat je laatkomers merken dat je geïrriteerd bent? Uitsluitingsmechanismen komen onwillekeurig overal voor, ook in de klas. Ivar Janssen koppelde een opdracht aan een reguliere lesmodule waarbij studenten en docenten hierover met elkaar in gesprek gaan. En die iedere docent kan geven. Resultaat: een hoop aha-momentjes.

‘We maakten er onze eigen start-up van’

In krap een jaar tijd lanceerden enkele docenten de Incubator Academy: een coachingstraject voor hun studenten met een start-up. Het is het ultieme klaarstomen voor het werkveld, als je al een opleiding tot ondernemer volgt. Maar de oprichters -docenten van ondernemersopleidingen- zoeken een mix. Docent Entrepreneurship Serge Vavier: ‘Het programma wordt pas echt gaaf, als er nog vijf opleidingen aanhaken.’

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.