Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

‘Betrek jij een student die te laat komt nog bij je les?’

Behandel je studenten die een laag cijfer halen anders dan studenten die hoog scoren? Laat je laatkomers merken dat je geïrriteerd bent? Uitsluitingsmechanismen komen onwillekeurig overal voor, ook in de klas. Ivar Janssen koppelde een opdracht aan een reguliere lesmodule waarbij studenten en docenten hierover met elkaar in gesprek gaan. En die iedere docent kan geven. Resultaat: een hoop aha-momentjes.

‘We maakten er onze eigen start-up van’

In krap een jaar tijd lanceerden enkele docenten de Incubator Academy: een coachingstraject voor hun studenten met een start-up. Het is het ultieme klaarstomen voor het werkveld, als je al een opleiding tot ondernemer volgt. Maar de oprichters -docenten van ondernemersopleidingen- zoeken een mix. Docent Entrepreneurship Serge Vavier: ‘Het programma wordt pas echt gaaf, als er nog vijf opleidingen aanhaken.’

Onze studentpopulatie wordt de komende 10 jaar nog veel diverser. Als we niets doen, gaan we failliet.

Hoe geef je als docent zelf invulling aan inclusief onderwijs? "Iedereen die talent heeft moet in staat zijn een diploma te halen, dat is nu niet zo". Cheryl Gerretsen geeft concrete, bruikbare aanwijzingen.

Serious gaming bij COM: Markstrat

Je studenten lekker laten gamen en dan achterover leunen is er niet bij. Je moet er heel veel energie in stoppen de eerste vier weken. Mijn student-assistent had ongeveer een burn-out na de eerste dag. De studenten moeten echt weten waar ze mee bezig zijn, dan vinden ze het heel leuk.

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.