Inclusive intercultural classroom: docenten in een practical learning community (English subs)

(For English read below)

Voor docenten die samen beter willen worden

In 2016 is bij het Instituut Rotterdam Business School (RBS) de eerste jaargang van ‘The inclusive intercultural classroom’ van start gegaan. Twaalf docenten participeerden een jaar lang in een leerwerkgemeenschap, oftewel een ‘Practical Learning Community’. Op basis van actiegericht onderzoek binnen de eigen onderwijspraktijk, hebben zij gewerkt aan en geleerd van didactische interventies om inclusiviteit te bevorderen. Hoe hebben zij dit aangepakt en wat zijn de opbrengsten? Edward van Os, één van de initiatiefnemers, en deelnemende docenten Harry Gorter, Fumiko Inoue en Suzanne Fagel vertellen over hun ervaringen met het opzetten van de leerwerkgemeenschap en het bevorderen van inclusiviteit in de klas.

For lecturers who want to improve together

The RBS project ‘The inclusive intercultural classroom’ started in 2016. Twelve lecturers participated all of that year in a ‘Practical Learning Community’. Based on action-driven research within the actual practice, they worked on and learned from didactic interventions in order to promote inclusiveness. Want to know about the approach and the output, of both the community and the interventions? Edward van Os, one of the initiators and participating lecturers Harry Gorter, Fumiko Inoue and Suzanne Fagel talk about their experiences.

3 0

Geef je reactie

Je emailadres zal niet zichtbaar zijn. Vereiste velden zijn gemarkeerd met een *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.