Reflective Goalsetting

Reflective Goalsetting

Bewezen verhoging studiesucces en verlaging studie uitval

Goalsetting is een evidenced based methodiek ontwikkeld door prof. Michaéla Schippers van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam). Izaak Dekker (hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam) deed een grootschalig veldonderzoek en toonde aan dat deze methodiek ook in de hogeschoolomgeving goed werkt. Izaak Dekker: “Je presteert beter als je vooraf reflectieve doelen stelt. Studenten die dat deden vielen significant minder vaak uit en scoorden meer studiepunten.”

Dat lukt aan de hand van vier ‘goals’. De gestelde doelen moeten concreet en ambitieus zijn. Studenten moeten een lange termijn ambities vaststellen en vervolgens een gedetailleerd plan uitwerken waarin ze bedenken wat er in hun dagelijks leven moet veranderen om dit te behalen. En, als vierde, vooraf uitwerken hoe zij om zullen gaan met de verleidingen. Tot slot heeft Izaak nog een vijfde tip die bijdraagt aan een beter resultaat…

Kern van de methodiek

Studenten denken na over hun ideale toekomst en formuleren eigen concrete doelen die richting geven aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Zo ontwikkelen ze meer zelfregie wat verhoging studiesucces oplevert.
Dat doen ze door middel van twee Goalsettingopdrachten die geïntegreerd zijn in de PI/SLC lijn van de opleiding (incl. begeleide peergroep en toetsing). In bijgaand video worden de 4 werkzame principes van Reflective Goalsetting genoemd en toegelicht plus een extra tip om studenten te motiveren.

Interesse?

Opleidingen die overwegen deze methodiek in het onderwijs te implementeren worden hierin gefaciliteerd en begeleid door het project Goalsetting. Aanmelding voor en informatie over dit project kan via Angela van Bragt (A.M.H.W.van.Bragt@hr.nl).

1 0

Geef je reactie

Je emailadres zal niet zichtbaar zijn. Vereiste velden zijn gemarkeerd met een *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.