Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

Samenwerken aan studiesucces:  “We houden onszelf een spiegel voor”

In januari publiceerden we een artikel over de leergangen van Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces (GOS), het hogeschoolbrede programma waarin inmiddels 22 opleidingen zichzelf uitdagen om een integrale aanpak van studiesucces in te richten. De leergangen zijn opgezet met als doel opleidingen samen, met en van elkaar, te laten leren. Bij GOS zijn verschillende in- en externe onderwijsexperts betrokken en werken de opleidingen die meedoen me...

“We zijn best trots op hoe we blended learning hebben toegepast”

Evelien Kranenburg (foto boven) vernieuwde samen met collega’s en met ondersteuning van Tanja Ubert van de WERKplaats Onderwijsleertechnologie (WOLT), het onderwijs bij International Business tot blended onderwijs. Hoe pakten ze dit aan, hoe gaven ze het onderwijs vorm, en wat kunnen anderen hiervan leren? Een verslag van een WOLT-vouchertraject. Van ‘traditionele’ situatie naar nieuwe onderwijsontwerpprincipes Bij aanvang van het project (sept. ...

“Laat taalonderwijs geen los eilandje meer zijn in het curriculum”

Marlon Ruwette is docent Nederlands op de pabo. In de WERKplaats Taal ontwierp ze een doorlopende leerlijn taalvaardigheid die al snel in het onderwijs ingepast kon worden, omdat de opleiding al bezig was met een curriculumvernieuwing. Het taalonderwijs dat Marlon voorstelde wordt extra effectief doordat het niet naast maar verweven met het vakonderwijs plaatsvindt. Waarom heb je een nieuwe leerlijn ontworpen, was ander taalonderwijs nodig? “Als ...

Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces, een kwestie van een lange adem

Als hogeschool doen we er alles aan om onze studenten een rijke en veilige leeromgeving te bieden, waarin ieder zijn talenten kan ontplooien. Ondanks vele inspanningen op dit gebied verlaten nog steeds veel studenten die in principe een hbo-studie kunnen halen de hogeschool voortijdig.  Het rapport ‘Grip op Studiesucces’ van de commissie rondom lector Ellen Klatter lijkt de kern in zich te dragen van een oplossing. Onder de naam ‘Grip op Onderwij...

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.