Warning: Creating default object from empty value in /home/project/misc/hoedoejijdat/wp-content/plugins/cuckoo-plugin/redux-framework/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Hoe doe jij dat? – Pagina 2 – Opleiden in Rotterdam voor de wereld van morgen

Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

Je minor afsluiten met een podcast. Of een rap.

Docent Saskia Klinkenberg over wat storytelling kan betekenen in het onderwijs De studenten van Saskia Klinkenberg maken een bijzonder eindproduct om hun minor af te ronden. Ze maken daarbij gebruik van storytelling en gaan op zoek naar de verhalen die spelen rondom de begeleiding van hun cliënt. “Door op een andere manier naar cliënten te kijken kom je ook in contact met je eigen leerproces”. Saskia vertelt hoe storytelling op verschillende mani...

Reflective Goalsetting

Bewezen verhoging studiesucces en verlaging studie uitval Goalsetting is een evidenced based methodiek ontwikkeld door prof. Michaéla Schippers van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam). Izaak Dekker (hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam) deed een grootschalig veldonderzoek en toonde aan dat deze methodiek ook in de hogeschoolomgeving goed werkt. Izaak Dekker: “Je presteert beter als je vooraf reflectieve doelen stelt...

Succesvol in een economische opleiding na je vooropleiding? Kies bedrijfseconomie!

De opleiding Bedrijfskunde heeft het gedaan: klassen indelen op basis van voorkennis op het vak bedrijfseconomie. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt namelijk dat havisten met bedrijfseconomie in het vakkenpakket het beter doen in economische opleidingen op onze hogeschool. Mariska Oudwater is adviseur aansluiting bij Hogeschool Rotterdam en samen met drie collega’s zet zij zich in om de overstap van middelbare scholen en het mbo naar onze h...

Samenwerken aan studiesucces:  “We houden onszelf een spiegel voor”

In januari publiceerden we een artikel over de leergangen van Grip op Onderwijskwaliteit en Studiesucces (GOS), het hogeschoolbrede programma waarin inmiddels 22 opleidingen zichzelf uitdagen om een integrale aanpak van studiesucces in te richten. De leergangen zijn opgezet met als doel opleidingen samen, met en van elkaar, te laten leren. Bij GOS zijn verschillende in- en externe onderwijsexperts betrokken en werken de opleidingen die meedoen me...

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.