Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

Collegevoorzitter Ron Bormans: ‘Taal is het cement van de samenleving’

Taalvaardigheid gaat bestuursvoorzitter Ron Bormans aan het hart. Docenten dienen daarom taal in hun vak als een vanzelfsprekend onderdeel op te nemen. “Nederlands verbindt ons in dit land met elkaar.” In deze serie stelde iedere deelnemer een estafettevraag aan de volgende deelnemer. Faruk Canpolat (student bedrijfseconomie) wilde graag van de bestuursvoorzitter weten: waarom is taal zo belangrijk voor het onderwijs op de hogeschool? “Bij mij th...

“Zo af en toe heb je een droom die te mooi is om waar te zijn en soms komt die droom uit”

Door de Werkplaats Onderwijsleertechnologie (WOLT) en de samenwerking met de dienst Faciliteiten en IT (FIT) lukte het Rolin Rolloos, docent civiele techniek, om zijn droom waar te maken. Bekijk de video waarin hij vertelt over zijn VR-project van idee tot realisatie. Wat leren studenten van VR en wat vraagt de implementatie van collega’s? De eerste bevindingen “Met dit project doen we onderzoek naar hoe Virtual Reality toepasbaar is in de klas. ...

Studenten Faruk Canpolat en Yusuf Güler: “Taal is power”

Taal vormt een stevig struikelblok voor studenten die in een andere moedertaal zijn opgegroeid. Eerstejaars student Faruk Canpolat en afstudeerder Yusuf Güler vertellen over hun motivatie om foutloos te leren schrijven en spreken en de rol die vakdocenten daarin spelen. “Taal is power.” Yusuf Güler (28) is bijna afgestudeerd bij de studie bedrijfseconomie. Het schrijven van zijn scriptie verliep moeizaam, waarbij taalvaardigheden een grote rol sp...

“Studenten verschillen niet zoveel van elkaar als ze denken“

In het tweejaarlijkse onderzoek onder eerstejaarsstudenten over hoe zij de eerste honderd dagen van hun studie ervaren, bleek de opleiding Social Work hoog te scoren op diverse thema’s. Vooral de goede score op het gebied van binding viel op. Claudia Gomes, die het onderzoek deed, ging in gesprek met Maureen Tijtel om te ontdekken hoe ze dat bij Social Work voor elkaar hebben gekregen. Dit jaar focussen we ons met het onderzoek op binding. Social...

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.