Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

Leerlijn Persoonlijke Identiteit: Jezelf leren kennen en als student serieus worden genomen

Om te ontdekken wat Persoonlijke Identiteit (PI) betekent voor onze studenten, interviewde docent Annemiek Grootendorst twee studenten. Christel en Fenne, beide tweedejaars Bouwkunde, volgden de Leerlijn Persoonlijke Ontwikkeling (LPO (een andere benaming voor Persoonlijke Identiteit)) en vertellen in deze video over hun positieve ervaringen. Hoe reflecteren hen op weg hielp om completer te worden. Hoe ze onvermoede talenten bij zichzelf ontdekte...

Student Clayton Mathilda over taalgebruik: “Trek één lijn over wat taalkundig klopt”

Omslachtig taalgebruik, lidwoordverwarring en verkeerde woordvolgorde: Clayton Mathilda ziet feilloos waar zijn Antilliaanse medestudenten mee worstelen. Als peercoach helpt hij andere studenten bij taal en andere kwesties. Zijn belangrijkste tip aan vakdocenten: trek één lijn over wat taalkundig juist is en wat niet. ‘Aangezien dat…’ schreef Clayton laatst in zijn stageverslag. Zijn stagebegeleider keurde die woordkeuze goed. Maar zijn vakdocent...

Dichter op de praktijk kun je haast niet komen

Hogeschool Rotterdam en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) hebben de handen ineen geslagen om studenten Social Work klaar te stomen om als een goede professional na hun studie aan de slag gaan. Onderwijs, onderzoek en praktijk staan hierbij centraal. Overigens hebben niet alleen studenten baat bij deze intensieve samenwerking. Docenten en praktijkbegeleiders gaan ook kennis en expertise uitwisselen. Wat houdt deze samenwerking precies in?...

‘We leren studenten de taal van de opdrachtgever te spreken’

De juiste taal is van cruciaal belang voor IT’ers, is de ervaring van Tom Verhoeff, mede-eigenaar van IT-bedrijf Methylium in Den Haag. Niet alleen programmeertalen, maar vooral ook de taal van de opdrachtgever. Zijn stagiairs van Hogeschool Rotterdam spijkert hij bij op het gebied van taal en communicatie. “Want met puur technische kennis ga je de discussie met een opdrachtgever niet winnen.” Tom Verhoeff is een van de oprichters van Methylium, ...

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.