Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

Schrijven, lezen en samen lesgeven voor studiesucces

WERKplaats Taal trapte het nieuwe studiejaar af met een netwerkbijeenkomst. Voor het eerst zijn hier niet alleen experimentuitvoerders voor uitgenodigd, maar iedereen die ‘iets heeft met taal’: geïnteresseerden of oud-deelnemers aan WERKplaats Taal. Vanuit verschillende locaties schakelen op 14 september docenten in: vanuit huis of vanuit een hogeschoolwerkplek. Een nieuw hybridewerkprobleem dient zich aan: heeft deze computer wel een camera̷...

Podcast Blokkie Blended: docenten nemen je mee in de wereld van blended onderwijs

Een goed gesprek over blended onderwijs, dat is wat we nu goed kunnen gebruiken bij Hogeschool Rotterdam, want deze vorm van lesgeven biedt docenten toegang tot een grotere mix aan leeractiviteiten waardoor voor studenten de kansen op studiesucces groter wordt. Daarom is vanaf nu  te beluisteren: De podcast Blokkie Blended! In een blokkie (om) van maximaal 30 minuten krijgen docenten en ander onderwijspersoneel concrete antwoorden op de vraag: Bl...

Je minor afsluiten met een podcast. Of een rap.

Docent Saskia Klinkenberg over wat storytelling kan betekenen in het onderwijs De studenten van Saskia Klinkenberg maken een bijzonder eindproduct om hun minor af te ronden. Ze maken daarbij gebruik van storytelling en gaan op zoek naar de verhalen die spelen rondom de begeleiding van hun cliënt. “Door op een andere manier naar cliënten te kijken kom je ook in contact met je eigen leerproces”. Saskia vertelt hoe storytelling op verschillende mani...

Reflective Goalsetting

Bewezen verhoging studiesucces en verlaging studie uitval Goalsetting is een evidenced based methodiek ontwikkeld door prof. Michaéla Schippers van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam). Izaak Dekker (hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam) deed een grootschalig veldonderzoek en toonde aan dat deze methodiek ook in de hogeschoolomgeving goed werkt. Izaak Dekker: “Je presteert beter als je vooraf reflectieve doelen stelt...

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.