Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

“Ik merk dat het goed werkt als de emotie positief is.”

De komende tijd publiceren we een reeks artikelen over professionaliteit. Onderwerpen zoals hoe we ons blijven ontwikkelen, hoe we met elkaar omgaan, communiceren en samenwerken zullen aan bod komen. Deze keer een interview met Arie de Wild (48), lector Risicomanagement en Gedrag op Hogeschool Rotterdam. In het verleden had hij ‘nudging’ als aandachtsgebied. Daarover wilden wij meer te weten komen in het kader van deze reeks. Over hoe we met ‘nud...

Elkaar aanspreken, hoe doe je dat?

Elkaar aanspreken, noodzaak of luxe?  Organisaties laten veel geld en kansen liggen doordat ze geen ‘aanspreekcultuur’ hebben, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Elkaar aanspreken op professionaliteit en ook op (sociaal) gedrag kan  organisaties nog effectiever en efficiënter maken. Wanneer collega’s elkaar (positieve en negatieve) feedback geven op elkaars functioneren en gedrag, zou dit een organisatie wel 28 procent productiever kunnen m...

Andere aanpak interne audit levert meer op

Eind april kreeg Kenniscentrum Zorginnovatie een interne audit van het interne bureau voor kwaliteitsborging AMC. Tussen twee externe visitaties in bekijkt AMC in hoeverre het kenniscentrum op koers ligt en het de aanbevelingen van de Commissie Evaluatie Kwaliteit Onderzoek heeft opgevolgd of voor andere oplossingen heeft gekozen. Waarom een audit voor een kenniscentrum?  Net als elke opleiding is ook een kenniscentrum eraan gehouden zich eens pe...

Krachtige Leeromgeving

Van Ineke Miltenburg en Ron Weerheim, beiden actief met het Honoursprogramma binnen Hogeschool Rotterdam, is een artikel verschenen over Krachtige Leeromgeving.

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.