Van studieloopbaancoaching naar professionele identiteit

Elke student bij Hogeschool Rotterdam krijgt een studieloopbaancoach, die met de student samen zijn studievoortgang bewaakt. In 2015 hebben studenten in de Medezeggenschapsraad de effectiviteit van studieloopbaancoaching (slc) op de agenda gezet: het werd niet ervaren als nuttig. Als studenten hun studiepunten gehaald hebben, is er geen gespreksonderwerp meer. Of wel? “Integendeel,” zegt Annemiek Grootendorst, adviseur ontwikkeling Professionele Identiteit, “dan begint het pas. Als je het niet over de cijfers hoeft te hebben kun je veel meer ingaan op de ontwikkeling van de student als persoon, in de studie en loopbaan. Het werkveld vraagt van studenten dat wanneer zij afstuderen, zij beroepsbeoefenaren zijn met een groot bewustzijn van hun eigen kunnen.”

Daarom is het ontwikkelen van een Professionele Identiteit een van de bouwstenen van de HR onderwijsvisie. De vragen “Wat kan ik?”, “Wat wil ik?” en “Wat heb ik daarvoor nodig?” staan centraal bij het ontwikkelen van de professionele identiteit van de student.

Studiesucces vergroot

Het rapport van studiesuccesdeskundige Marinka Kuipers laat zien dat studiesucces samenhangt met betrokkenheid bij de opleiding. Als studenten het gevoel hebben dat docenten persoonlijke aandacht voor ze hebben, draagt dat bij aan het studiesucces. PI past daar naadloos in.

In bovenstaande video vertelt Annemiek Grootendorst over wat Professionele Identiteit inhoudt en waarom je hier als opleiding voor zou kiezen.

Professionele Identiteit op verschillende HR-opleidingen.

Diverse opleidingen hebben Professionele Identiteit al opgenomen in hun curriculum, waaronder Financial Services Management, Facility Management en Ergotherapie. We vroegen naar de ervaringen. Bekijk de video’s via op YouTube door op de afbeelding te klikken.

Waarom kiest Financial Service Management voor PI?

Desirée Huibers (PI-docent Financial Service Management) vertelt hoe docenten door PI meer samenwerken ten behoeve van de ontwikkeling van studenten. Zij legt uit hoe er binnen het team draagvlak gerealiseerd is voor PI en hoe de verantwoordelijkheden binnen het team zijn verdeeld. Bekijk de video

Hoe PI is vertaald naar toetsen en bijeenkomsten vertelt Desirée in dit interview. Effecten op studenten en op hun motivatie komen ook aan bod. Bekijk de video

Twee studenten over hun ervaring met PI bij Bouwkunde

Om te ontdekken wat PI betekent voor onze studenten, interviewde docent Annemiek Grootendorst twee studenten. Christel en Fenne, beide tweedejaars Bouwkunde, vertellen in deze video over hun positieve ervaringen. Hoe reflecteren hen op weg hielp om completer te worden. Hoe ze onvermoede talenten bij zichzelf ontdekten en hechtere band kregen met hun docenten. Bekijk de video

De projectmatige aanpak van PI bij Facility Management

Marieke Kwakernaak (PI-docent Facility Management) vertelt waarom deze opleiding voor Professionele Identiteit heeft gekozen. Ook vertelt zij waarom een projectmatige aanpak aan te raden is voor het realiseren van Professionele Identiteit en welke partijen hiertoe samenwerken. Het is volgens haar belangrijk om projectmatig aan de slag te gaan, maar zonder dat het dwingend wordt. De inbreng van de individuele docenten, studenten en alumni is belangrijk. Bekijk de video

De aanpak van Ergotherapie: professionalisering van docenten

 

De opleiding Ergotherapie heeft als doel dat studenten regie voeren over hun eigen leerproces. Na vijf jaar is dit doel gerealiseerd en ziet het docententeam dit als de kern van het curriculum. Laurine van der Does de Willebois (slc-coördinator) vertelt hoe deze ontwikkeling gerealiseerd is, waarbij zij nadrukkelijk aandacht besteed aan de professionalisering van de docenten. Studenten worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor het voeren van de regie over hun eigen studie. Maar wat vraagt het van docenten? Bekijk de video

Slc-docent Ergotherapie Nikki Snijders vertelt over haar ontwikkeling van docent naar coach en wat het effect is op het leerproces van de studenten. Intervisie blijkt een zeer effectieve manier van professionalisering te zijn. 
Bekijk de video

0 0

1 Reactie

  1. If you do not need to talk about numbers, you can go much further into the development of the student as a person, in studies and in careers.

    Reageren

Geef je reactie

Je emailadres zal niet zichtbaar zijn. Vereiste velden zijn gemarkeerd met een *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.