Dichter op de praktijk kun je haast niet komen

Dichter op de praktijk kun je haast niet komen

Hogeschool Rotterdam en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) hebben de handen ineen geslagen om studenten Social Work klaar te stomen om als een goede professional na hun studie aan de slag gaan. Onderwijs, onderzoek en praktijk staan hierbij centraal. Overigens hebben niet alleen studenten baat bij deze intensieve samenwerking. Docenten en praktijkbegeleiders gaan ook kennis en expertise uitwisselen. Wat houdt deze samenwerking precies in? En wat levert het de verschillende groepen op? De betrokken partijen vertellen over deze unieke samenwerking op verschillende niveaus.

JBRR directeur Huub Friele benadrukt het belang van de samenwerking door het schetsen van een casus. “Een vader van twee kleine kinderen heeft twee jaar in de gevangenis gezeten, omdat hij was geradicaliseerd. Nu, als vrij man, is er een omgangsregeling met zijn vrouw en kinderen, waar hij zich niet aanhoudt. Hij staat regelmatig onverwacht voor de deur. Alle betrokken partijen reageerden angstig, want we hadden te maken met een voormalig geradicaliseerd persoon. Ons werd om die reden geadviseerd deze zaak over te dragen aan de landelijke expertise. Nee, zei ik, want wij houden als geen ander het belang van kinderen in de gaten. Wat gebeurt er binnen dat gezin precies? Hoe verhoudt zich dat allemaal tot de rechten van het kind? Wat is de beste oplossing voor deze kinderen? Onze samenwerking met Hogeschool Rotterdam is hierin heel belangrijk. Reflectie is van toegevoegde waarde als je professional bent. Dat krijg je niet vanzelf, dat moet je leren. Wij hebben mensen nodig die dat kunnen. De opleiding Social Work heeft kennis en kunde nodig om mensen te leren reflecteren. Dit alles komt terug in deze samenwerking.”

Tijdens je studie het werkveld intreden

Het zijn rake woorden die binnenkomen en precies aangeven waarom deze samenwerking zo belangrijk is. Studente Lotte van As herkent zich in deze woorden: “Dat reflecteren vond ik best lastig tijdens mijn stage. Het hielp dat mijn docenten echt in de organisatie zaten. Hierdoor werd ik goed begeleid, ook door het JBRR.”
Studente Sarah Vas vult aan: “Deze samenwerking biedt de mogelijkheid om tijdens je studie al het werkveld in te treden. Niet alleen tijdens een stage, maar ook bij workshops. Daardoor kun je je nu al indenken tegen welke problemen je kan aanlopen. En dat kan heel anders zijn dan dat je in een boek hebt geleerd.”

Het Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam is één van de betrokken partijen. Programmadirecteur Frans Spierings legt uit waarom. “Kennis is nooit klaar. Je moet constant zelf blijven nadenken wat je uitvoert, inderdaad reflecteren. Iets wordt pas kennis, als je je aan elkaar spiegelt en in gesprek gaat met je collega’s, maar ook buiten je eigen organisatie. Zo word je de maat genomen in een ander werkveld. In talent zit toekomst en talentontwikkeling wordt met deze samenwerking gestimuleerd.”

Een afstudeeronderwerp van de onderzoeksagenda

In 2016 werden de eerste stappen gezet tot deze samenwerking in de leerwerkgemeenschap (LWG). Corstin Dieterich en Marcella Browne, beiden LWG docent Social Work, zijn vanaf het begin nauw betrokken. Browne: “In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat een docent met de student meegaat als hij of zij een casus inbrengt. Door deze intensieve samenwerking heb ik veel meer zicht op de complexiteit van het werkveld. Natuurlijk wist ik dat wel, maar nu word ik er meer mee geconfronteerd. Als docent zit je toch wat meer van de praktijk af.” Collega Corstin komt met nog een voorbeeld: “Het feit dat een student een afstudeeronderwerp kiest van de onderzoeksagenda opgesteld vanuit het Centrum voor Kennis en Innovatie van JBRR is ook zo’n mooie stap. Zo is het onderzoek echt van toegevoegde waarde.”

Een andere concrete stap die voortkomt uit deze samenwerking is het geven van workshops door het JBRR. Leonore Gerrits, hoofd Onderzoek van het Kenniscentrum JBRR beet in januari het spits af. “Ik ga de workshop Methodiek casuïstiek bespreking geven aan derdejaars studenten met het profiel Jeugd. Hoe geven wij dit vorm binnen het JBRR. Hoe ziet de praktijk eruit? En natuurlijk gaan we oefenen.”

“Nog zoveel mogelijkheden”

Shirley Davis heeft vanuit het JBRR Kenniscentrum voor Kennis en Innovatie nauw samengewerkt met Corstin en Marcella. Ze kijkt er trots op terug. “Maar, klaar zijn we niet. We moeten ervoor blijven zorgen dat het voor ons allemaal iets blijft opleveren.” Corstin beaamt dit: “Ik ben nog lang niet uitgezocht hoe we kennis met elkaar kunnen verbinden. Ik zie nog zoveel mogelijkheden. Doordat mensen van verschillende organisaties en afdelingen bij elkaar zitten, kunnen we elkaars expertise bundelen. Dat is zo waardevol. We gaan de tijd nemen om deze samenwerking voort te zetten.”

Carla Stolk, manager Externe Betrekkingen bij Hogeschool Rotterdam prijst tenslotte de bijzondere samenwerking op de verschillende niveaus: bachelor, master, Hogeschool Rotterdam, JBRR en de beide kenniscentra. Maar ze heeft ook een verzoek. “Er zijn veel ontwikkelingen, op ieder vakgebied. Er is geen moment dat je als docent of als praktijkbegeleider kan denken, ik weet genoeg. Bij kennis hoort ook delen. Mijn verzoek aan jullie is, vertel dit verhaal, jullie kunnen er anderen mee inspireren.”

Foto: vlnr Myrthe Groenewold en Jill Haket (beiden student Social Work en actief bij JBRR) en Corstin Dieterich (kerndocent Hogeschool Rotterdam) 

1 0

Geef je reactie

Je emailadres zal niet zichtbaar zijn. Vereiste velden zijn gemarkeerd met een *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.