Minor in the cloud bij RBS

Minor in the cloud bij RBS

Oud-collega Hans van den Broek sprak met Cor van Leeuwen (RBS). Hij ontwikkelde met collega’s de Minor ‘in the Cloud’, geïnspireerd op het MOOC (Massive Open Online Course) concept.

Dus een MOOC is een cursus die open staat voor iedereen?

“Ja, in principe wel, maar wij hebben een minor met de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Utrecht ontwikkeld, waar studenten vanuit Utrecht en Den Haag, en in principe ook van alle andere Hogescholen, voor in kunnen schrijven. Om toegang te krijgen heb je een wachtwoord nodig. Het is onderdeel van een landelijk syteem ‘Kies op maat’ wat beoogt HBO studenten uit een zo groot mogelijk aanbod van minoren te kunnen laten kiezen van de Nederlandse HBO’s.”

“De ontwikkelingen gaan snel. In veel landen zijn vrij toegankelijke cursussen over de meest uiteenlopende onderwerpen beschikbaar. Wij zijn nu aan het onderzoeken of HEI’s (Higher Educational Instiotutions) in Duitsland, Finland en Turkije de minor in hun curricula willen implementeren.”

“Een minor ‘in the Cloud’ kan draaien met één coach en vier studenten: hier en in Timboektoe. Onze minister ziet er veel in voor de toekomst en onze studenten zijn ook enthousiast. Ze komen nu eenmaal de collegezaal binnen met de mobiel in de hand en deze onderwijsvorm zorgt ervoor dat je ze bij de les houdt. Dit sluit aan bij hun belevingswereld.” Cor licht verder toe met voorbeelden. “Mijn minor gaat over de circulaire economie. Bedrijven willen op een ‘duurzamere manier’ winst maken. Een voorbeeld van een casus. Een bedrijf levert de catering voor bedrijven en verzorgingshuizen. Per dag wordt 50 kg plastic weggegooid. Het oorspronkelijke idee was om andere (duurzamere) verpakkingsmateriaal te vinden. Echter, een circulaire economische oplossing bleek om het materiaal in samenwerking met andere bedrijven te verzamelen en als grondstof voor andere producten beschikbaar te stellen.”

“Meer bedrijven willen een transitie maken naar het leveren van duurzame producten. Zij hebben zich bij ons aangemeld en hebben een mogelijkheid gekregen om via de minor de transitie naar een circulair economisch business model te maken. De studenten moeten natuurlijk wel beslagen ten ijs komen bij een klant. Op de website staat alles, niet alleen theorie, maar ook links, verwijzingen, chatrooms en TED-talks. Die laatste zijn korte inspirerende presentaties van bekendheden, die nieuwe creatieve wegen laten zien voor de toekomst.”

“De eerste 8-10 weken bestuderen de studenten vooral de theorie, maar maken ze ook kennis met een bedrijf en ontwerpen ze een plan van aanpak voor het bedrijf. Elke week is er een vraag- en antwoorduur, waarin de begeleidend docent hen coacht. Na die eerste periode gaan de studenten 8-10 weken aan de slag om het plan voor ‘transitie’ daadwerkelijk uit te voeren.”

Wat maakt de minor nu uniek?

“Behalve dat hij vrij toegankelijk is hebben wij zelf een omgeving (Business School Netwerk) ontworpen die maatwerk mogelijk maakt. We kunnen daardoor goed inspelen op de wensen van de bedrijven en de studenten. Er zit een blog in, alle noodzakelijke gegevens van bedrijven (studenten kunnen zelf een bedrijf uitkiezen), er is uitwisseling van mails mogelijk.”

En dan kijk ik nog even op de beginsite: welcome, your project, course info, study guide, evaluation part, history of waste, how to sell your idea, questions and answers, change management, market research, teacher tab. Met een klik gaat er een wereld van informatie voor je open. De docenten coachen en faciliteren.

“Het is allemaal niet vrijblijvend. Door onze contacten weten we welk bedrijf goede opdrachten heeft of met aanvullende oplossingen kan komen. Het moet wel realistisch zijn. Je moet kennis overdragen en goed samenwerken met je collega’s, want je kunt niet alles weten. Maar dat maakt het ook zo leuk om te doen.”

Bron: Blended Learning – Een bloggende verkenning

1 0

Geef je reactie

Je emailadres zal niet zichtbaar zijn. Vereiste velden zijn gemarkeerd met een *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.