“We zijn best trots op hoe we blended learning hebben toegepast”

“We zijn best trots op hoe we blended learning hebben toegepast”

Evelien Kranenburg (foto boven) vernieuwde samen met collega’s en met ondersteuning van Tanja Ubert van de WERKplaats Onderwijsleertechnologie (WOLT), het onderwijs bij International Business tot blended onderwijs. Hoe pakten ze dit aan, hoe gaven ze het onderwijs vorm, en wat kunnen anderen hiervan leren? Een verslag van een WOLT-vouchertraject.

Van ‘traditionele’ situatie naar nieuwe onderwijsontwerpprincipes

Bij aanvang van het project (sept. 2019) was bij de opleiding International Business veel onderwijs nog behoorlijk traditioneel georganiseerd: met name klassikaal onderwijs en de mogelijkheden van online werden weinig benut. En dat terwijl er 25-30 klassen starten per jaar, dus veel studenten dezelfde informatie nodig hebben. Tegelijkertijd vond er een organisatieverandering plaats waarbij drie opleidingen fuseerden. Bij het formuleren van hun ambitie kreeg toekomstbestendig zijn een grote rol, waarbij juist ook de onderwijsvórm centraal staat.

Het ontwikkelteam wilde de toekomstige werkpraktijk dichterbij de studenten brengen en hen er op een leuke(re) manier kennis mee laten maken. Ook moest het onderwijs de studenten meer activeren en passen bij de nieuwe vorm van geïntegreerd onderwijs (vakoverstijgende leerdoelen). Flipping the classroom en gebruik maken van online video’s voor contextrijk onderwijs werden belangrijke ingrediënten in de blend van de opleiding International business. Een extra argument voor meer gebruikmaken van video is bovendien de meer visueel ingestelde studenten juist aan het begin van de cursus te enthousiasmeren en zich beter te laten voorbereiden op de contacttijd.

Businesscase als raamwerk voor geïntegreerd curriculum

Tijdens het ontwikkelen van het nieuwe jaar 1 curriculum block 1 is er gewerkt aan een businesscase over een fictief bedrijf “Powerglass”. Deze business case waarborgt de integratie van de diverse vakken. De businesscase is opgebouwd uit 12 verschillende scenario’s, waarin verschillende (fictieve) bedrijfsonderdelen samen problemen moeten oplossen. Deze scenario’s zijn verfilmd tot korte kennisclips waarin de theorie uit het boek wordt geïllustreerd door de dagelijkse praktijk van Powerglass.

Studenten kregen voor de les de opdracht zich in te lezen, één van de video’s te bekijken en een aantal vragen in Remindo te beantwoorden over de gepresenteerde context. In de les lag dan in eerste instantie de focus op het maken van een opdracht in een kleine groep: vaak het nadenken over de oplossing van het probleem dat in de video aan de orde kwam. Tijdens het werken in de werkgroepen werden de studenten begeleid door de docent. Vervolgens vond er in de (online) les een feedbackmoment plaats en dan een korte presentatie van de docent over de geleerde lessen van die dag.

Cursusopzet: contextrijk en MS Teams als thuisbasis

Inhoudelijk wordt gewerkt en gecommuniceerd vanuit het de (context van de) werkveldsituatie.
De week- en dagplanning van het eerste jaar -de Business leerlijn- kent een vast stramien:

  • Lesvoorbereiding, theorie lezen en andere bronnen bestuderen
  • Formatieve assessment (in Remindo)
  • Korte Check-in, over de voorbereiding
  • Werken aan opdracht in een werkgroepje gecoacht door docent
  • Feedback op de uitvoering van de opdracht en bespreking opvallende resultaten/uitkomsten
  • Cliffhanger (vooruitblik op de volgende les)
  • Het afrondende examen ging deels over de businesscase

De literatuur voor de cursus is ook op een interessante manier samengesteld: in nauwe samenwerking met Pearson is een (e-)boek samengesteld op basis van de door de opleiding gewenste theorieën en vakken.

Organisatorisch

Iedere klas heeft een eigen Microsoft Office team. In dit team vinden alle cursussen plaats en zijn de breakout channels te vinden. Ook is er ruimte voor vragen aan de mentor. En is er een channel 0 (info) waar vanuit bijna alle informatie te vinden is over module, content, planning en huiswerk, ofwel direct in de files, ofwel via linkjes naar andere platformen zoals Remindo.
Elke ochtend starten de studenten in hun eigen klas (een kanaal binnen hun eigen team) en daar kunnen ze de hele dag online in verblijven. De docenten zoeken de klassen op.

Leerpunten

Wat zijn de leerpunten van het proces? Evelien: “WOLT heeft ons geholpen te professionaliseren op het gebied van blended learning. Tanja Ubert hielp daarbij: een buitenstaander die vragen stelt over je lesopbouw, vanuit een digitaal-didactisch perspectief, is heel zinvol. We zijn trots op het resultaat; het onderwijs kent nu een goede afwisseling tussen zelfstandig werken, groepswerk, begeleid worden, theorieles en feedback.”

Vooruit kijken

Op de vraag hoe de uitwerking nu verloopt en hoe ze vooruitkijkt, antwoord Evelien: “Het blended onderwijs dat we nu hebben ontwikkeld is denk ik beter dan het ‘oude onderwijs’ omdat het meer activeert en daardoor leert de student meer. Er wordt ook meer verwacht van de student. Het voor te bereiden werk wordt beter gedaan door studenten. Wat hieraan bijdraagt is de duidelijke structuur maar ook de ‘handhaving’. De docent wordt in onze nieuwe onderwijsopzet meer coach en dat is niet voor iedereen makkelijk.
Vooruitkijkend besef ik goed dat we voortdurend moeten blijven innoveren en verbeteren. Daar is tijd, creativiteit en synergie voor nodig, en die mix is niet altijd te vinden. Er is nog een weg te gaan. Maar we hopen deze koers door te zetten en zijn trots op hoe we blended learning hebben toegepast.”

Tekst: Rosa Douma

5 0

Geef je reactie

Je emailadres zal niet zichtbaar zijn. Vereiste velden zijn gemarkeerd met een *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.