Hoe bieden we onderwijs dat zich snel kan aanpassen aan de veranderingen in het beroepenveld en de samenleving? Hoe verbeteren we de kwaliteit van ons onderwijs en waarborgen we studiesucces? Om als hogeschool relevant en succesvol te blijven, moeten we ons onderwijs én de manier hoe we dit organiseren aanpassen. Maar ieder heeft zijn eigen prioriteit, aanpak en ervaring. En dit is dus net wat we met elkaar willen delen. Hier de persoonlijke verhalen uit de onderwijspraktijk.

Zo inspireren en helpen we elkaar.

Onze verhalen

SUS Ateliers: Bouwkunde’s prototype onderwijsvernieuwing

Bedacht, getekend, uitgerekend en gebouwd door bouwkundestudenten. Dat is CHIBB, een concept house van SUS Ateliers waar “heel veel extreem duurzame ideeën ingepropt” zijn, aldus Associate lector Arjan Karssenberg. SUS Ateliers is een broedplaats voor ‘sustainable’ bouwen op het RDM-terrein. Hier wordt gebouwd aan de toekomst, zowel die van de planeet als die van de loopbaan van de student.

Van studieloopbaancoaching naar professionele identiteit

Elke student bij Hogeschool Rotterdam krijgt een studieloopbaancoach, die met de student samen zijn studievoortgang bewaakt. In 2015 hebben studenten in de Medezeggenschapsraad de effectiviteit van studieloopbaancoaching (slc) op de agenda gezet: het werd niet ervaren als nuttig. Als studenten hun studiepunten gehaald hebben, is er geen gespreksonderwerp meer. Of wel? “Integendeel,” zegt Annemiek Grootendorst, adviseur ontwikkeling Professionele ...

Inclusive intercultural classroom: docenten in een practical learning community (English subs)

In 2016 is bij het Instituut Rotterdam Business School (RBS) de eerste jaargang van ‘The inclusive intercultural classroom’ van start gegaan. Twaalf docenten participeerden een jaar lang in een leerwerkgemeenschap, oftewel een ‘Practical Learning Community’. Wat zijn hun ervaringen?

Saskia Best: ‘Internationaliseren doe je niet alleen over de grens’

‘Shanghai!’ is de spontane reactie van een docent op Wijnhaven 107, als hij hoort dat er een interview met Saskia Best verschijnt. Internationalisering is haar ‘kindje’ en ze staat bekend om haar uitwisselingsprogramma’s en internationale minor. Maar internationalisering is meer dan studenten twee weken naar Shanghai sturen, maakt Saskia duidelijk: ‘Het begint met een mindset.’

Meer verhalen

Lost Password

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.